عکاسی و فیلمبرداری صنعتی و چاپ کاتالوگ

خدمات:عکاسی از لوازم آرایشی و بهداشتی,عکاسی از مواد غذایی,عکاسی صنعتی,عکاسی صنعتی کارخانه


کسب و کار عکاسی و فیلمبرداری صنعتی و چاپ کاتالوگ
کسب و کار
عضویت:1401/05/05

عکاسی و فیلمبرداری صنعتی و چاپ کاتالوگ

  گروه خدمات:

عکاسی از لوازم آرایشی و بهداشتی,عکاسی از مواد غذایی,عکاسی صنعتی,عکاسی صنعتی کارخانه


  محل:

تهران - اسلامشهر


  حداکثر تخفیف :

بسته به نوع کار


  مشاوره رایگان :

دارد


  شماره ثبت یا مجوز فعالیت:


  وضعیت سکونت:

در ایران


  تلفن تماس:
09902108643

  تلگرام:

  اینستاگرام:

  وب سایت:


  رزومه کسب و کار: عکاسی و فیلمبرداری صنعتی و چاپ کاتالوگ


گروه های کلی خدمات:
  • سایر موارد
ریز خدمات کسب و کار:
  • عکاسی از لوازم آرایشی و بهداشتی
  • عکاسی از مواد غذایی
  • عکاسی صنعتی
  • عکاسی صنعتی کارخانه
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور:

امضا: